Wobec coraz częstszych decyzji otrzymywanych od przewoźników, przypominamy o obowiązku terminowego odczytu kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz archiwizacji danych. Związane jest to z faktem, iż Inspekcja Transportu Drogowego podczas kontroli drogowych coraz częściej weryfikuje ten obowiązek nakładając na przedsiębiorstwa kary finansowe.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. […]

Kiedy trzeba zczytać kartę / tachograf